top of page

"קודם כל רציתי להודות לך, על מי שאת בזכות עצמך ועל הנחישות שלך ועל ההתמדה שלך. היום אני רוצה להגיד לך בקול רם את פשוט עו״ד בחסד עליון...לכן רציתי לעצור רגע את הזמן ולהגיד לך תודה ששום דבר לא מובן מאליו"

bottom of page