top of page

מזונותאחת התביעות הרגישות ביותר בתיקי גירושין ופרידה הינה תביעת המזונות. תביעה זו יכולה להשפיע על העתיד הכלכלי שלנו ושל ילדינו. התביעה למזונות מהווה תשלום המושת על ידי בית המשפט ומחייב אדם לשלם לבן משפחתו את הוצאות מחייתו. בהליכי גירושין תשלום המזונות נחלק לשניים: מזונות אישה ומזונות ילדים. ולעיתים, אף בהליך פרידה של ידועים בציבור ישנן מזונות ידועה בציבור. 


מזונות אישה

מקורם של מזונות אישה הינו בדין האישי החל על בני הזוג. הכלל לגבי מזונות אלו הינו "עולה עימו ואינה יורדת עימו", דהיינו, כשאישה התרגלה לרמת חיים מסויימת, הינה זכאית להמשיך ולחיות ע"פ אותה רמת חיים, כאשר על הבעל חלה החובה לספק לה את רמת החיים אליה הורגלה. החיוב במזונות אישה כולל סיפוק צרכיה לרבות, אך לא רק: ביגוד, הנעלה, מספרה, קוסמטיקה, מזון, הוצאות רכב, פלאפון, הוצאות רפואיות וכד'...וכן מחוייב הבעל לשאת בתשלום מדורה של האישה.

יודגש, כי על הבעל למצות את מלוא פוטנציאל ההשתכרות שלו לשם נשיאה במזונותיה של אשתו וטענה כי הבעל עובד בחצי משרה למשל, ומשכך אין באפשרותו לפרנסה- לא תעמוד לבעל.


חשוב לציין שכאשר אישה עובדת ומשתכרת, הכלל המנחה לבית המשפט הינו: "צאי מעשי ידייך תחת מזונותייך". משמע, באם הכנסת האישה, מספיקה לה לסיפוק צרכיה, לא יחויב הבעל לשאת במזונותיה.

יש להדגיש, כי הכנסה אינה משמעותה רק הכנסה ממשכורת, אלא גם הכנסה ממקורות אחרים כגון: נכסים, קצבאות וכדומה.

חשוב לדעת - זכאות האישה למזונות הינה עד ביצוע הגט בפועל.

משום שקביעת מזונות אלו משתנים בהתאם לנסיבות בכל תיק ותיק, על מנת לשמר מקצועיות משרדנו מתעדכן על העת בתקדימים ופסקי דין חדשים. מזונות ילדים

כשילדים מעורבים בהליך הגירושין, טובתם האישית צריכה להיות בראש סדר העדיפויות. ילדים הם הנקודה הרגישה ביותר בהליך הגירושין ומושפעים ממנו ישירות הן מבחינה נפשית והן מבחינה כלכלית.

טובת הילד עומדת במרכז והופכת תביעות אלה לרגישות ביותר ומצריכות טיפול אישי ומסור, שכן מזונות קטינים הם נושא סבוך בתחום המעמד האישי. החוק בארץ קובע כי שני ההורים חייבים במזונות ילדיהם, כל הורה על פי הכנסתו הכוללת. משרדנו מחזיק בניסיון רב בניהול תביעות למזונות ילדים ובהגנה כנגד תביעות אלו בפני הערכאות השונות.

תשלום דמי מזונות ילדים נקבע על ידי בית המשפט לענייני משפחה תוך התחשבות במספר פרמטרים:  צרכי הילד, הכנסות האב, הכנסות האם וגיל הילדים שכן, בעקבות פסיקה אחרונה שהתקבלה,

החל מגיל 6 שנים חלה חובת השתתפות גם על האם. 

כמו כן, הפרדת הכוחות בין בני הזוג וזמני השהות של כל אחד מההורים עם הילדים, גם היא משפיעה על בית המשפט בקביעת המזונות. בבואנו להגיש תביעת מזונות ניתן דגש על הצגת צרכיהם של הילדים בכדי שבית המשפט יוכל לקבוע את הסכום המספק אשר יצליח לכלכל את הילדים.  מזונות ילדים מחולקים לצרכים הכרחיים לרבות מזון, ביגוד והנעלה, מדור וחינוך, וכן מזונות לצרכים שמעבר.  פסיקת המזונות אמורה להביא את הצדדים לאיזון כלכלי, כך שיפרנסו את ילדיהם בחלוקת נטל שווה ככל האפשר.


מזונות ידועה בציבור

בני זוג החיים יחדיו תחת קורת גג משותפת אחת ומנהלים משק בית משותף וחיי אישות יכול ויוגדרו כידועים בציבור. תחת הגדרה זו ומתוקף הסכם בין השניים שמשתקף מאורח חייהם, לעיתים, האישה זכאית למזונות ידועה בציבור מבין הזוג בהתאם לחיים שחיו יחדיו. חשוב לזכור שגם אם לא נערך בין בני הזוג הסכם חיים משותפים, זכותה של האישה למזונות אלו נבחנת על פי טיב הקשר בין בני הזוג , דהיינו אם הצדדים מקיימים משק בית משותף וחיי משפחה.


Comments


bottom of page