top of page

הסכמיםעריכת הסכם נובעת מהרצון של בני הזוג לתת מענה לסיטואציות שונות כגון התפתחויות כלכליות, ירושות, ילדים ועוד, והוא נכתב במטרה להסדיר יחסים לפני, במהלך ואחרי חיי הנישואין בכדי למנוע הליכי פרידה קשים, סבוכים ויקרים. על הסכמים אלו להיות מקיפים, מקצועיים, מדויקים ובהירים על מנת להשיג מטרה זו.


ישנה חשיבות רבה בעריכת הסכמים שישקפו את רצונם של בני הזוג הן במהלך חייהם המשותפים והן בעת משבר. מתוך הבנה זו ותוך ראיה רחבה והבנה של כל פרט החשוב לבני הזוג, למשרדנו היכולת לערוך מגוון רחב של הסכמים: 


הסכם לחיים משותפים

הסכם זה נוגע לאלו מאיתנו שבחרו לא להינשא ואין בכוונתם לעשות כן ומנהלים אורח חיים זוגי, ומטרתו היא להסדיר את המשטר הרכושי שיחול עליהם. למשרדנו ניסיון רב בעריכת הסכמי חיים משותפים בין ידועים בציבור וזוגות בני אותו המין, בהם מסדירים הצדדים את הזכויות והחובות שיחולו עליהם במהלך הקשר הזוגי לרבות דרך ניהול משק הבית, רכוש, מזונות ואף הפירוד עצמו. 

​​

הסכם שלום בית ולחילופין גירושין

הסכם שלום בית ולחילופין גירושין, מטרתו הסדרה של חילוקי הדעת בין הצדדים אשר החליטו לנסות לשקם את יחסיהם. זהו שלב ניסיוני וההסכם טומן בחובו הסדרה של מערכת היחסים בין הצדדים בזמן תקופת שלום הבית, וכן עקרונות שיחולו במידה ויחליטו בסופו של יום להתגרש.   

​​


הסכם ממון

הסכם ממון מסדיר את היחסים הממוניים בין בני הזוג. למרות החשיבות של הסכם שכזה, לרוב לבני זוג קשה לפעול ולבקש אחד מהשנייה את הביטחון הזה אשר מטרתו להקל במקרים של פרידה. הסכם ממון ניתן לערוך טרם הנישואים אך גם במהלכם, ולכן יכול להתקיים בין, בני זוג העומדים להינשא וכן בין בני זוג נשואים.

חשוב להדגיש! כל עוד  מערכת היחסים בין הצדדים תקינה, אין חשיבות ואין צורך להזכיר את הסכם הממון. הסכם הממון הופך לבעל חשיבות בעת משבר.

הסכם גירושין

כאשר בני זוג מחליטים לסיים את חיי הנישואים הסכם הגירושין מהווה נקודת מפגש רצונות אחרונה ועליו לגלם רצונות בנוגע לנושאי רכוש, מזונות, משמורת והסדרי ראייה עם הילדים. 

בשנים האחרונות, הליך גירושין בהסכמה הפך נפוץ בקרב בני זוג אשר בוחרים לסיים את חיי הנישואין, והסכם גירושין הפך לאמצעי השימושי ביותר עבורם. חתימה על הסכם גירושין היא הדרך המשפטית הטובה ביותר לניהול הליך רגיש זה.             

גם החוק מכיר בחשיבות של סיום מערכת זוגית בדרכי נועם, תוך שהוא מחייב את בני הזוג לפנות להליך גישור טרם פתיחת הליכים משפטיים.  לאחר שנחתם הסכם הגירושין, יש להביאו לאישורו של בית המשפט/ בית הדין הרבני לצורך מתן תוקף של פסק דין.

הסכם להורות משותפת

כל זוג הורים המעוניין להקים משפחה מבלי להינשא, יכללו בקטגוריית "הורות משותפת". במקרים אלו עולה חשיבותו של ניסוח הסכם שמטרתו להסדיר מראש את הזכויות והחובות של כל אחד מההורים לגבי גידולו של הילד. לרוב הסכמים אלו נוגעים לזוגות ידועים בציבור, זוגות חד מיניים או כאלו שהחליטו בהסכמה מראש להביא ילד לעולם ללא זוגיות. 

זהו הסכם מחייב בין ההורים שנועד להסדיר את הנושאים המהותיים בחייו של הילד לרבות משמורת, זכויות כל הורה, הסדרי ראייה, הסכמות הנוגעות לגידול הילד (חינוך, בריאות), הסדרת שהיה בחו"ל, הסדרת רכוש ועוד. 

על ההסכם להיות מותאם באופן אישי לרצונם של ההורים ולהציג את השקפת עולמם המשותפת לגבי גידול הילד וצרכיו. הסכם בהיר ומקיף יעניק להורים את הוודאות המשפטית והביטחון הנחוץ להם על מנת לנהל מערכת יחסים יציבה שבראשה תעמוד טובת הילד. 

Comments


bottom of page