top of page

מינוי אופטרופוס
מינוי אפוטרופוס הינו הליך אשר נועד לסייע

לאנשים שאינם מסוגלים לדאוג לעצמם, ולהגן עליהם. 


אותו מינוי מקנה לאפוטרופוס אחראיות על עניינו, גופו,

שמירה על זכויותיו וכל זאת לפי קביעתו של בית המשפט.  

הליכי מינוי אפוטרופוס הינם בעלי השלכות רבות על בני המשפחה והחסוי,

לכל אדם מאפיינים וצרכים שונים. בכל מקרה בו מבקשים למנות אפוטרופוס,

יש להתאימו לצורכי החסוי עבורו מיועד המינוי, ובכדי לקבוע כי אדם הינו פסול דין,

יש להוכיח זאת בצורה ברורה לבית המשפט. 


את בקשת המינוי יכול להגיש בן משפחה קרוב או היועץ המשפטי לממשה או נציג מטעמו, ובית המשפט רשאי למנות את האפוטרופוס המתאים ביותר בעיניו לרבות, בן משפחה, תאגיד- קרן/עמותה/מוסד או אפוטרופוס כללי. 


הרגישות בהליך מצריכה טיפול נכון ובקיאות מלאה בחוקים ובהליכי המינוי. משרדנו מתמחה במתן סיוע משפטי איכותי ומקצועי לצד הכוונה וליווי צמוד בהליכי מינוי האפוטרופוס.


Comentários


bottom of page